Orkiestra Dęta Glorieta

trabka1ORKIESTRA DĘTA GLORIETA tworzyła się od 2003 roku z inicjatywy pana Zygmunta Podkówki i Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Początkowo orkiestra liczyła tylko 8 osób. Zdając sobie jednak sprawę z tego iż w tak małym składzie trudno zrobić dobry repertuar postanowiliśmy stopniowo, w miarę możliwości, powiększać swoje grono. I. występ orkiestry mogliśmy oglądać na "Majówce" w 2004 roku.

Obecnie orkiestra liczy 17 osób regularnie uczęszczających na próby. Rodzinna atmosfera panująca w orkiestrze powoduje że każdy chętnie uczęszcza na próby, chociaż czasem ciężko jest pogodzić je z pracą. Grają tu również całe rodziny m.in. ojciec z synami, bracia. Warto dodać, że w orkiestrze grają wyłącznie amatorzy, którzy starają się najlepiej jak tylko potrafią. Ciekawe może być również to że najstarszy członek orkiestry pan Wiktor Szczypka, basista, ma aż 76 lata i od początku nie opuścił prawie żadnej próby !!!

 Pierwszym dyrygentem orkiestry był Karol Rusin który niegdyś koncertował jako trumpecista w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Niestety, warunki zdrowotne nie pozwoliły kontynuować mu zaszczytnej roli dyrygowania orkiestrą. Zastąpił go wówczas Stanisław Sojka, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, na wydziale trąbki. Mimo iż w chwili przejęcia orkiestry miał tylko 22 lat, niezłomnie pełni swoje obowiązki do dzisiaj.
Skład orkiestry przedstawia się następująco:
- 2 klarnety
- 3 trąbki
- 2 saksofony
- 2 waltornie
- 2 tenory
- 2 puzony
- 2 basy
- perkusja
- instrumenty perkusyjne
Członkowie orkiestry to głównie mieszkańcy Jaworza i pobliskiej Jasienicy. Ale są również muzycy ze Skoczowa, Bier, Górek Wielkich, a nawet gościnnie goszczą u nas waltorniści z Tychów.
Główne koncerty orkiestra udziela podczas gminnych uroczystości. Grała również w tutejszym Zakładzie Opieki Długoterminowej co sprawiało wielką radość kuracjuszom.
Należy tutaj wspomnieć również o zagranicznych koncertach między innymi w czeskich Toszanowicach, słowackiej Beli węgierskiej Jaszboldoghazie oraz w Jaszszentandras. 
Nasze koncerty spotykają się z dużym zachwytem tamtejszych mieszkańców.
Repertuar orkiestry jest bardzo zróżnicowany: od czeskich polek poprzez tanga, walce, foxtroty, aż po kawałki dobrego jazzu, samby i dixie.

Drukuj