XXX Jaworzański Wrzesień w oku kamery

Film pokazujący w skrócie XXX Jaworzański Wrzesień organizowany w Jaworzu w dniach 3-4.09.2016 zrealizowany w ramach projektu "Tradycje Regionu" Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Drukuj