Dožínky v Horních Tošanovicích - w oku kamery

Film pokazujący w skrócie Dožínky v Horních Tošanovicích odbywajce się w dniu 10. 9. 2016 zrealizowany w ramach projektu "Tradycje Regionu" Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Drukuj